Photos & Poetry 

Ik heb vele interesses.  Fotografie en poëzie zijn er enkele van.  Ik hou van onderweg zijn, reizen, mijn gedachten laten verzeilen.  Ik ben het meest aangetrokken tot de natuur, het element water in het bijzonder.  Daarnaast schrijf ik af en toe een stukje,  over iets wat me na aan het hart ligt en die de foto's in me naar boven brengen.  Ik deel er graag enkele van.